Liczba odwiedzin: 227
» Korpus Tekstów Łacińskich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


WYSZUKIWANIE

Mowy – pełny tekst

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 7

zachowanych: 7 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1 IDT  336 Ioannes DANTISCUS do Provincial Diet of Royal Prussia    Marienburg (Malbork)    1509-06-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, niemiecki, title in German, XVI w., APG, 300, 29, 5, s. 863 (b.p.) (f. 178)

Publikacje:
1DEMBIŃSKA 1954 s. 23-24 (ekscerpt)
2ASPK 5/2 Nr 176 [92-95], s. 157 (in extenso)
2 IDT  216 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg    [Barcelona]    1519-[02-21]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia, BJ, 6557, s. 7v-9r
2kopia, XVIII w., BCz, 274, Nr 3, s. 3-4
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 34 (TN), Nr 11

Publikacje:
1AT 5 Nr 31, s. 29
2Españoles part 2, Nr 1, s. 133-135
3 IDT  332 Ioannes DANTISCUS do Henry VIII Tudor     s.l.    1522, before October 12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1zapis autorski język: łacina, XVI w., UUB, H. 177
4 IDT   14 Speech delivered on behalf of the King Sigismund I Jagiellon by the Polish Envoy Ioannes Dantiscus, do the Emperor Charles V von Habsburg    [Valladolid]    [1522-12-27]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 466, k. 72r-73v
2kopia, XVIII w., BCz, 274, Nr 12, s. 12-14
3kopia, XVI w., BJ, 6557, k. 15v-17v
5 IDT  206 Speech delivered do the Emperor Charles V von Habsburg, on behalf of the King Sigismund I Jagiellon and of the Queen Bona Sforza, by the Polish Envoy Ioannes Dantiscus    Tordesillas    1524-10-[11]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, speech in Dantiscus' hand, reply in Gattinara's hand, BCz, 403, s. 762-775
6 IDT  356 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg    Brussels    1531-02-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, OS HHSA, Polen, I. 2, 1531, k. 21r-23v
2kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 153/II, k. 296r-299r

Publikacje:
1AT 13 Nr 58, s. 60-64
7 IDT  421 [Ioannes DANTISCUS] do [Royal Prussia's Council]    Marienburg (Malbork)    [1534-10-01 — 1534-10-08]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 316r
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, title in Nicolaus Human's hand, AAWO, AB, D. 67, k. 318v-319r
3regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 695