Liczba odwiedzin: 1532
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #722

Sigismund I Jagiellon do Janusz LATALSKI
[Cracow] [ca. 1538-05-17]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 6, k. 44v-45r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1295 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu