Liczba odwiedzin: 1231
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #712

Sigismund I Jagiellon do [Adolf of Burgundy?]
[1519?]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 5, k. 96r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 514, s. 73 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu