Liczba odwiedzin: 1925
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #71

Court ruling dla Nikolaus SCHÖNBORN von Thorn & inhabitants of Vildenberg
Löbau (Lubawa) 1536-05-24
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, APG, Akta miasta Malborka, Dyplomy, 508, Nr 2539, s. 2
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu