Liczba odwiedzin: 11945
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #707

Sigismund I informs Ioannes Dantiscus, and Tiedemann Giese about the date and place of approaching Prussian diet

Cracow 1539-04-15
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, MK 58, k. f. 113v-114r

Publikacje:
1MRPS 4/3 Nr 19707 (regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu