Liczba odwiedzin: 12970
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #704

Sigismund I issues an expectative for Warsaw canonry for Baltazar of Lublin

Cracow 1539-08-20
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, MK 59, k. 60r-61r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu