Liczba odwiedzin: 1893
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #703

Instruction of Sigismund I Jagiellon for [Paweł PŁOTOWSKI], envoy to the Provincial Diet of Royal Prussia on St. Stanislaus’ Day

1539-04-14
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 7, k. 11v-13v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu