Liczba odwiedzin: 12986
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #697

[Sigismund I Jagiellon] do Council of Royal Prussia
Cracow 1539-07-06
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 25, Nr 3066, k. 51
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 8, k. 80v-81r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1445, s. 162 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu