Liczba odwiedzin: 1722
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #694

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Samuel MACIEJOWSKI
Cracow 1539-08-13
Publikacje:
1DANTISCUS 1539 s. [II]r-IVr
2Dantisci Carmina Appendix, Nr 6, s. 307-309
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu