Liczba odwiedzin: 11836
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #69

Ioannes DANTISCUS confirms a sentence concerning litigation between parish priest of Żuławy Wielkie (Grosses Werder) and the citizens of Żuławy

Marienburg (Malbork) 1536-05-16
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: niemiecki, XVI w., APG, 508, 1218, s. 10-10a
2kopia język: niemiecki, XVI w., APG, 508, 1218, s. 14
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu