Liczba odwiedzin: 2345
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #477

Sigismund I Jagiellon do Provincial Diet of Royal Prussia
Brest-Litovsk 1511-08-02
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, APG, 300, 29, 5, s. 1204

Publikacje:
1ASPK 5/3 Nr 300, s. 59 (in extenso; polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu