Liczba odwiedzin: 12211
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #47

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Kaspar HANNAU
Cracow 1539-05-09
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, BCz, 1596, s. 563-566
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu