Liczba odwiedzin: 12655
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #42

Obligation dla Johann TYMMERMANN
Löbau (Lubawa) 1536-09-01
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1596, s. 437
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, Baltazar of Lublin, BCz, 1596, s. 436
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu