Liczba odwiedzin: 1391
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #337

Charles V of Habsburg do Sigismund I Jagiellon
[Barcelona] [1519-09-15]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, BK, 230, s. 267
2regest,

Publikacje:
1POCIECHA 1947 Polska Nr 10, s. 87-88
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu