Liczba odwiedzin: 1261
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #290

Charles V of Habsburg do UNKNOWN
Barcelona 1519-09-14
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, BCz, 1594, s. 531
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu