Liczba odwiedzin: 1333
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #284

Charles V of Habsburg do Ioannes DANTISCUS
s.l. 1519-02-21
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia, BJ, 6557, k. 9v-10r
2kopia, XVIII w., BCz, 274, Nr 6, s. 5-6
3kopia, XIX w., BK, 224, Nr 11, k. 6v-7v
4kopia, BCz, 34 (TN), Nr 12

Publikacje:
1AT 5 Nr 32, s. 31 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu