Liczba odwiedzin: 11771
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #166

Power of attorney dla Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI)
Löbau (Lubawa) 1536-07-26
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 145 (t.p.)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu