Liczba odwiedzin: 2069
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #129

Sigismund I Jagiellon do Council of Royal Prussia
Cracow 1539-03-18
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 68, k. 206r-205v(!)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu