Liczba odwiedzin: 2306
» Korespondencja Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Prymarne źródła rękopiśmienne do korespondencji Dantyszka

Znaleziono: 8

AAWO
1 IDS 20008 IDL 1241  AAWO, AB, D. 89, k. 22 (niemiecki czystopis, XVI w.)
2 IDS 20000 IDL 1237  AAWO, AB, D. 89, k. 23 (niemiecki czystopis autograf, XVI w.)
3 IDS 16656 IDL 6176  AAWO, AB, D. 89, k. 53 (niemiecki czystopis, XVI w.)
4 IDS 22399 IDL 2840  AAWO, AB, D. 89, k. 60r (niemiecki kopia, XVI w.)
5 IDS 19548 IDL 1030  AAWO, AB, D. 89, k. 60r-v (niemiecki kopia, XVI w.)
6 IDS 14338 IDL 5057  AAWO, AB, D. 89, k. 90 (niemiecki czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
7 IDS 19608 IDL 1059  AAWO, AB, D. 89, k. 128 (dolnoniemiecki czystopis, XVI w.)
8 IDS 16055 IDL 5829  AAWO, AB, D. 89, k. [51-52] (niemiecki czystopis autograf, XVI w.)