Liczba odwiedzin: 2620
» Korespondencja Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Prymarne źródła rękopiśmienne do korespondencji Dantyszka

Znaleziono: 5

GStA PK
1 IDS 13954 IDL 4870  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 43-44 (niemiecki kopia kancelaryjna)
2 IDS 14558 IDL 5166  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 112 (niemiecki kopia kancelaryjna)
3 IDS 13955 IDL 4871  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 121-122 (niemiecki kopia kancelaryjna)
4 IDS 14563 IDL 5169  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 176-177 (niemiecki kopia kancelaryjna)
5 IDS 13944 IDL 4866  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 484-485 (niemiecki kopia kancelaryjna)