Liczba odwiedzin: 1053
» Korespondencja Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Prymarne źródła rękopiśmienne do korespondencji Dantyszka

Znaleziono: 7

BNW
1 IDS 18859 IDL 767   BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1602, k. 28-31 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
2 IDS 18866 IDL 769   BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1606, k. 39-42 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
3 IDS 18887 IDL 774   BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1607, k. 43-44 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
4 IDS 18881 IDL 773   BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1608, k. 45-46 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
5 IDS 18960 IDL 793   BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1626, k. 72r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
6 IDS 19057 IDL 834   BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1682, k. 161-162 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
7 IDS 19076 IDL 840   BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1690, k. 176-177 (łacina czystopis autograf, XVI w.)