Liczba odwiedzin: 676
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

APG
1 IDS 16584 IDL 6123  APG, 300, 27, 20, k. 64r-69r (niemiecki kopia kancelaryjna)
2 IDS 11455 IDL 3191  APG, 300, 27, 20, k. 114r-115v (niemiecki kopia kancelaryjna)