Liczba odwiedzin: 17272
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

1 IDS 26180 B. Ossol., 334, s. 495r–496r (łacina kopia, XVII w.)
2 IDS 26173 B. Ossol., 334, k. 502r (łacina kopia, XVI w.)