Liczba odwiedzin: 1814
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 3

BK
1 IDS 17864 IDL 390   BK, 220, Nr 46, k. 63r-67r (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 17875 IDL 392   BK, 220, Nr 48, k. 69v-73v (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 17935 IDL 408   BK, 220, Nr 49, k. 74r-75r (łacina kopia, XVI w.)