Liczba odwiedzin: 721
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

GStA PK
1 IDS 20245 IDL 1356  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 764 (łacina ekscerpt, XVI w.)
2 IDS 20272 IDL 1367  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 764 (łacina ekscerpt, XVI w.)