Liczba odwiedzin: 6282
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 13

BNW
1 IDS 18035 IDL 440   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1258, k. 30-31 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
2 IDS 18068 IDL 461   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1284, k. 80-81 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
3 IDS 18072 IDL 462   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1287, k. 85-88 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
4 IDS 18118 IDL 477   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1290, k. 93-94 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
5 IDS 18111 IDL 476   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1291, k. 95r-96v (łacina kopia, XVI w.)
6 IDS 11929 IDL 3483  BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1302, k. 114r-v (łacina brulion)
7 IDS 18217 IDL 518   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1320, k. 142-155 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
8 IDS 18237 IDL 526   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1329, k. 169-172 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
9 IDS 18254 IDL 530   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1333, k. 176r-179v (łacina brulion ręką pisarza)
10 IDS 18247 IDL 529   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1335, k. 181-184 (łacina brulion)
11 IDS 26202 IDL 3477  BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1296, k. 103r-106v (łacina brulion ręką pisarza)
12 IDS 18222 IDL 520   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1321, k. 156r-157r (łacina kopia, XVI w.)
13 IDS 18080 IDL 465   BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1289, k. 91-92 (łacina czystopis autograf, XVI w.)