Liczba odwiedzin: 13800
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 16

BNW
1 IDS 25370 IDL 578   BNW, akc. 9892, Nr 110, k. 123v-126v (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 25371 IDL 603   BNW, akc. 9892, Nr 111, k. 127r (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 18443 IDL 608   BNW, akc. 9892, Nr 112, k. 127v-128v (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 18494 IDL 628   BNW, akc. 9892, Nr 113, k. 129r-136r (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 18501 IDL 629   BNW, akc. 9892, Nr 114, k. 136v (łacina kopia, XVI w.)
6 IDS 18548 IDL 642   BNW, akc. 9892, Nr 115, k. 137r-138v (łacina kopia, XVI w.)
7 IDS 18577 IDL 653   BNW, akc. 9892, Nr 116, k. 138v-142v (łacina kopia, XVI w.)
8 IDS 18683 IDL 698   BNW, akc. 9892, Nr 117, k. 143r (łacina kopia, XVI w.)
9 IDS 18981 IDL 797   BNW, akc. 9892, Nr 118, k. 143v-144r (łacina kopia, XVI w.)
10 IDS 18591 IDL 660   BNW, akc. 9892, Nr 119, k. 144r-145r (łacina kopia, XVI w.)
11 IDS 18698 IDL 699   BNW, akc. 9892, Nr 120, k. 145r-145v (łacina kopia, XVI w.)
12 IDS 18638 IDL 680   BNW, akc. 9892, Nr 133, k. 156v-157v (łacina kopia, XVI w.)
13 IDS 18631 IDL 679   BNW, akc. 9892, Nr 134, k. 157v-158v (łacina kopia, XVI w.)
14 IDS 18672 IDL 695   BNW, akc. 9892, Nr 180, k. 205r (łacina kopia, XVI w.)
15 IDS 18704 IDL 700   BNW, akc. 9892, Nr 182-183, k. 205v-209r (łacina kopia, XVI w.)
16 IDS 18715 IDL 701   BNW, akc. 9892, Nr 181, k. 205r-v (łacina kopia, XVI w.)