Liczba odwiedzin: 536
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 7

BCz
1 IDS 20249 IDL 1356  BCz, 53 (TN), Nr 59, s. 181-192 (łacina kopia, XVIII w.)
2 IDS 21146 IDL 1821  BCz, 53 (TN), Nr 95, s. 355bp-356 (łacina ekscerpt, XVIII w.)
3 IDS 20314 IDL 1379  BCz, 53 (TN), Nr 108, s. 415-423 (łacina kopia, XVIII w.)
4 IDS 20330 IDL 1385  BCz, 53 (TN), Nr 115, s. 437-455 (łacina kopia, XVIII w.)
5 IDS 20339 IDL 1388  BCz, 53 (TN), Nr 123, s. 491-493 (łacina kopia, XVIII w.)
6 IDS 20280 IDL 1367  BCz, 53 (TN), Nr 94, s. 347-354 (łacina kopia, XVIII w.)
7 IDS 20280 IDL 1367  BCz, 53 (TN), Nr 95, s. 355 (łacina kopia, XVIII w.)