Liczba odwiedzin: 7536
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #83

Hymnus 20. Ad Christi fideles exhortatio
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christi fideles exhortatio) s. K3r-[K4]v (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christi fideles exhortatio) s. 31r-33r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christi fideles exhortatio) s. 31r-33r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christi fideles exhortatio) s. 253-259 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christi fideles exhortatio / Ermahnung an die Christo Getreunen) Nr 22, s. 184-191 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christi fideles exhortatio / Do wiernych chrześcijan. Zachęta) Nr 22, s. 116-123 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 22. Ad Christi fideles exhortatio) Nr 48. 22, s. 266-269
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu