Liczba odwiedzin: 7588
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #181

De duabus Lucretiis, barbara et Romana. Ioannes Dantiscus Alphonso Valdesio
napisany [1530-10 — 1531-03] pierwodruk [1531, spring or early summer]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., GCO, Hs 38, k. 177r

Publikacje:
1SKOLIMOWSKA 2016 Manuscript s. 80 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu