Liczba odwiedzin: 7115
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #180

Prosa de martyribus aulicis
napisany s.d. pierwodruk 1980

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BK, 243, k. 312
2kopia język: łacina, XVI w., BNW, akc. 4793, k. 15r-16r
3kopia język: łacina, XVI w., BNW, III 3042, k. 29r-30v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 158/II, s. 346-347
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 2447/II, k. 97r-v

Publikacje:
1WIESIOŁOWSKI (Prosa de martiribus aulicis) Nr 17, s. 252
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu