Liczba odwiedzin: 14055
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #82
Johan WEZE

Johan Weze (*1490 – †1548), secretary of King Christian II of Denmark; in 1522 nominated Archbishop of Lund; in 1527 was banished from Denmark as Christian II's secretary, and joined the service of Emperor Charles V as his diplomat, 1537-1548 Bishop of Constance

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Johan WEZE

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 29

zachowanych: 21 + zaginionych: 8

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
            odebrano Granada, [1526]-06-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 8
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 1
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 1, k. 2v- 3r
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 1, k. 4r-6r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 4r-6v
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 52- 56
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 3v-4r
8kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 12-15
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 8
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 629

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 377

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 21, s. 24 (angielski regest)
2STARNAWSKI 1977 s. 192 (ekscerpt)
3Españoles part II, Nr 28, s. 182 (hiszpański przekład)
2IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
            odebrano Valladolid, [1527]-01-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 66, k. 138

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 390
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 401

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 22, s. 25 (angielski regest)
3IDL  460 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-01-10
            odebrano Bologna, [1530]-01-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 105-106
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 565

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 93

Publikacje:
1AT 12 Nr 14, s. 15-16 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 83, s. 50 (angielski regest; ekscerpt)
4IDL  643 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1531-06-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 60

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 348
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 43

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 138, s. 84-85 (angielski regest)
5IDL 1006 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-09-11
            odebrano [1533]-10-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 329-332
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 226, s. 643-646
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 80, s. 220-222
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 573
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 603

Publikacje:
1AT 15 Nr 454, s. 623-626 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 261, s. 184-185 (angielski regest; ekscerpt)
6IDL 6375     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, Althausen (Starogród), 1533-10-14 List zaginiony
            odebrano Vienna?, 1533-11-14
List zaginiony, mentioned in IDL 1043
7IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
            odebrano [1533]-12-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 122-123
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 761, Nr VI.11.126; VI.11.157
3kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 22
4kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 14, k. 13r-14r
5kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 13, k. 37v-41r
6kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 51v-56v
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 106-112
8kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 16r- 17v
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 272, s. 769-774
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 82

Publikacje:
1AT 15 Nr 548, s. 765-769 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 263, s. 186-187 (ekscerpt; angielski regest)
3Españoles part II, Nr 75, s. 246-248 (hiszpański przekład)
8IDL 1091 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
            odebrano [1534-01-29]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 9-10
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 131-132
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 115r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 50 (TN), Nr 5, s. 9-12
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 574

Publikacje:
1AT 16/1 Nr 33, s. 58-60 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 265, DE, 268, s. 192-193 (angielski regest; ekscerpt)
9IDL 1119 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
            odebrano [1534]-03-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 124

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 489
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 83

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 273, s. 195-196 (angielski regest)
10IDL 1128 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-03-13
            odebrano [1534]-04-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 127-128
2kopia, UUB, H. 155, k. 216r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 509
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 85

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 277, s. 200 (angielski regest)
11IDL 6954     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, 1534-08-04 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 1272: Dominationis Vestrae Reverendissimae litteras datas 4 augusti cum aliis quibusdam annexis accepi similiter
12IDL 6953     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, Löbau (Lubawa), 1535-01-04 List zaginiony
            odebrano 1535-01-25
List zaginiony, mentioned in IDL 1272: Die XXV huius mensis redditae mihi fuerunt litterae D(ominatio)nis V(estrae) R(everendissimae) datae in castro suo Lubaviensi 4 ianuarii
13IDL 1272 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-31
            odebrano [1535]-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 326-327

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 21

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 297, s. 232 (angielski regest)
2AT 17 Nr 61, s. 86-89 (in extenso; polski regest)
14IDL 1365 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-10-15
            odebrano [1535]-12-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 4, k. 58 + f. [1] missed in numbering after f. 58

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 108
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 390

Publikacje:
1AT 17 Nr 528, s. 657 (polski regest)
15IDL 6758     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, Löbau (Lubawa), 1535-12-16 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 5505: In itinere profectionis meae ad Hungariam in dominio spectabilis domini Alexii Thursonis redditae de mense Iunii proxime praeteriti mihi sunt Reverendissimae Dominationis Vestrae litterae, quae datae erant Lubaviae XVI Decembris. Quae licet tardius quam speraveram ad me pervenerint, fuerunt tamen mihi, ultra quam dici poterit, gratissimae.
16IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
            odebrano [1536]-09-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 68, k. 87-91 + f. [1] missed in numbering after 91

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 287

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 s. 285 (angielski regest)
2AT 18 Nr 294, s. 321-322 (polski regest)
17IDL 1601 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Friedeck (Wąbrzeźno), 1537, shortly before March [16]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, place and date of sending in Dantiscus' own hand, BCz, 244, s. 197-198
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 204-205
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 152r-153r
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 12, s. 51-54
5ekscerpt język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 14r-v
6regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 590

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 412

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 344, s. 285 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 1/1 Nr 10, p. 163-167 (in extenso; angielski regest)
18IDL 6501     Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1537-05-02 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1774
19IDL 1696 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Kremnitz (Körmöcbánya), 1537-09-02
            odebrano [1537]-10-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BK, 230, s. 15-18
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 609

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 611

Publikacje:
1Starożytności s. 75 (ekscerpt język: polski przekład)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 362, s. 296-297 (angielski regest)
3Españoles part I, Nr 25, s. 93-94 (hiszpański przekład)
20IDL 1729 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Löbau (Lubawa), 1537-09-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 277-278
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 217-219
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 160v-162v
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 47, s. 357-361
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 50r-v
6regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 594

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 364, s. 298-299 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 1/1 Nr 47, p. 256-261 (in extenso; angielski regest)
21IDL 1773 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Löbau (Lubawa), 1537-11-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 295
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 232-233
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 169v-170r
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 69, s. 451-453
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 62

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 371, s. 300 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 1/1 Nr 69, p. 315-318 (in extenso; angielski regest)
22IDL 4566 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-03-22
            odebrano [1538]-04-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 5, k. 144

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 400

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 380, s. 306 (angielski regest)
23IDL 7214     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, before 1539-02-06, probably at the end of 1538 List zaginiony

List zaginiony, reeconstructed on the basis of IDL 2070: Accepi litteras novissimas Reverendissimae Dominationis Vestrae amoris erga me et benevolentiae suae plenas, et sane quod de nostra conversatione Wratislaviae meminit, ego me eo nomine multo feliciorem existimo et spero, quod adhuc denuo coniungemur.
24IDL 2070 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-02-06
            odebrano [1539]-03-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 155, k. 1-2
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 33
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 25, k. 20v-21r (fragments)
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 21, k. 70r-72r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 99r-102r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 175-180
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 28v - 29v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 56 (TN), Nr 11, s. 121-124
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1539, k. 4-5
10regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 4r-v
11regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 113

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 394, s. 311 (angielski regest)
2STARNAWSKI 1977 s. 192 (ekscerpt)
3Españoles part II, Nr 84, s. 262-263 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
25IDL 6535     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, 1539-04-11 List zaginiony
            odebrano Spain, 1539-04-12 — 1539-12-17
List zaginiony, mentioned in IDL 2253: <i>Accepi in Hispaniis binas litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, alteras datas ad me XI, alteras vero XXI Aprilis. - - Iam venio ad priores litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, in quibus me vere recte et Christiane hortatur, ut relicta aula et immensis negotiorum fluctibus Deo mihique vivam.</i>
26IDL 6536     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-21 List zaginiony
            odebrano 1539-04-22 — 1539-12-17
List zaginiony, mentioned in IDL 2253: <i>Accepi in Hispaniis binas litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, alteras datas ad me XI, alteras vero XXI Aprilis. - - ut ad posteriores veniam, quae de Ioanna mentionem faciunt, ubi cupit a me intelligere, quisnam artifex et ad cuius instantiam depinxerit illius simulacrum, quod ad Dominationem Vestram Reverendissimam misi.</i>
27IDL 2253 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-12-17
            odebrano Schmolainen (Smolajny), 1540-03-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 155, k. 25-27
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 49
3kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 58, pominięty w numeracji
4regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1539, k. 58r-v
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 124

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 409, s. 323 (angielski regest)
2Españoles part I, Nr 41, s. 108-109 (hiszpański przekład)
28IDL 4903 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1540-07-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 705 (enclosure)
2ekscerpt język: niemiecki, translation from Latin, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320, k. 41r

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 705, s. 378 (niemiecki regest)
29IDL 2585 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1542-08-26
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-12-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 239-242

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 432
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 572

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 439, s. 354 (angielski regest)

Teksty związane z Johan WEZE

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1 IDT  235 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS?    Vienna    1533-06-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia, BCz, 249, s. 135

Teksty ze wzmianką o Johan WEZE

1IDL  902 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-01
2IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
3IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
4IDL  606 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-31
5IDL 1006 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-09-11
6IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
7IDL 1015 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-10-08
8IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
9IDL 1118 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
10IDL 1119 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
11IDL 2319 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Wieliczka, 1540-06-10
12IDL 5420 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1536-09-16
13IDL 1821 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-19
14IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
15IDL 1222 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-08-07
16IDL 1823 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-21
17IDL 1227 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-10-14
18IDL 1128 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-03-13
19IDL 1531 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Łowicz, 1536-08-23
20IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
21IDL 2132 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-12
22IDL 1334 Hieronim ŁASKI do Ioannes DANTISCUS, Hohenstein (Olsztynek), 1535-07-18
23IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
24IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
25IDL  837 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1532-09-30
26IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
27IDL 1138 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-03-28
28IDL 2240 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1539-11-15
29IDL 2340 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1540-09-04
30IDL 1541 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1536-09-16
31IDL 1542 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-09-19
32IDL  643 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1531-06-15
33IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
34IDL 1544 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Skierniewice, 1536-09-22
35IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
36IDL 5250 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1540-10-12
37IDL 1151 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1534-04-20
38IDL 2253 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-12-17
39IDL 4155 [Ioannes DANTISCUS] do [Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 15[39]-08-01
40IDL 1356 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1535-09-16
41IDL  859 Cornelis DE SCHEPPER & Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1532-11-30
42IDL 2359 Jakob von BARTHEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1540-11-20
43IDL  460 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-01-10
44IDL 1863 Ioannes Antonius de TAXIS do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1538-05-26
45IDL 1365 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-10-15
46IDL 4566 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-03-22
47IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
48IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03
49IDL  570 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-12-16
50IDL 2070 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-02-06
51IDL 1272 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-31
52IDL 1274 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1535-02-04
53IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
54IDL 5476 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-09-25
55IDL   78 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Bruges], [1531, the second half of April or the beginning of May]
56IDL 2079 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1539-02-27
57IDL 1982 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Toledo, [1538]-11-11
58IDL 1385 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER] & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE), Löbau (Lubawa), 1535-12-23
59IDL 2585 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1542-08-26
60IDL 1786 Ioannes DANTISCUS do Karl KOCZER, Löbau (Lubawa), 1537-11-16
61IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
62IDL 1089 [Ioannes DANTISCUS] do [Cornelis DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
63IDL  493 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-27
64IDL 1095 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
65IDL  995 EHINGER, Ulrich? do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1533-08-17
66IDL 1696 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Kremnitz (Körmöcbánya), 1537-09-02
67IDL 1997 Gonzalo PÉREZ do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1538-11-23
68IDL   78 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Bruges], [1531, the second half of April or the beginning of May]
69IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
70IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
71IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
72IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
73IDL  460 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-01-10
74IDL  493 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-27
75IDL  570 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-12-16
76IDL  606 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-31
77IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
78IDL  643 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1531-06-15
79IDL  837 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1532-09-30
80IDL  859 Cornelis DE SCHEPPER & Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1532-11-30
81IDL  902 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-01
82IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
83IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
84IDL  995 EHINGER, Ulrich? do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1533-08-17
85IDL 1006 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-09-11
86IDL 1015 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-10-08
87IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
88IDL 1089 [Ioannes DANTISCUS] do [Cornelis DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
89IDL 1095 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
90IDL 1118 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
91IDL 1119 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
92IDL 1128 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-03-13
93IDL 1138 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-03-28
94IDL 1151 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1534-04-20
95IDL 1222 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-08-07
96IDL 1227 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-10-14
97IDL 1272 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-31
98IDL 1274 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1535-02-04
99IDL 1334 Hieronim ŁASKI do Ioannes DANTISCUS, Hohenstein (Olsztynek), 1535-07-18
100IDL 1356 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1535-09-16
101IDL 1365 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-10-15
102IDL 1385 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER] & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE), Löbau (Lubawa), 1535-12-23
103IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
104IDL 1541 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1536-09-16
105IDL 1542 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-09-19
106IDL 1544 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Skierniewice, 1536-09-22
107IDL 1696 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Kremnitz (Körmöcbánya), 1537-09-02
108IDL 1786 Ioannes DANTISCUS do Karl KOCZER, Löbau (Lubawa), 1537-11-16
109IDL 1821 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-19
110IDL 1823 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-21
111IDL 1982 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Toledo, [1538]-11-11
112IDL 1997 Gonzalo PÉREZ do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1538-11-23
113IDL 2070 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-02-06
114IDL 2132 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-12
115IDL 2253 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-12-17
116IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
117IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
118IDL 2359 Jakob von BARTHEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1540-11-20
119IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
120IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
121IDL 2585 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1542-08-26
122IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03
123IDL 4155 [Ioannes DANTISCUS] do [Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 15[39]-08-01
124IDL 4566 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-03-22
125IDL 5250 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1540-10-12
126IDL 5420 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1536-09-16
127IDL 5476 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-09-25
128IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
129IDL   78 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Bruges], [1531, the second half of April or the beginning of May]
130IDL  276 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1526-01-10
131IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
132IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
133IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
134IDL  460 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-01-10
135IDL  493 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1530-05-27
136IDL  570 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-12-16
137IDL  606 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-31
138IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
139IDL  643 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1531-06-15
140IDL  837 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1532-09-30
141IDL  859 Cornelis DE SCHEPPER & Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1532-11-30
142IDL  902 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-01
143IDL  916 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-18
144IDL  922 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-03-27
145IDL  995 EHINGER, Ulrich? do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1533-08-17
146IDL 1006 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-09-11
147IDL 1015 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-10-08
148IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
149IDL 1089 [Ioannes DANTISCUS] do [Cornelis DE SCHEPPER], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
150IDL 1095 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
151IDL 1118 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
152IDL 1119 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
153IDL 1128 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-03-13
154IDL 1138 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-03-28
155IDL 1151 Mauritius FERBER do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1534-04-20
156IDL 1222 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-08-07
157IDL 1227 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-10-14
158IDL 1272 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-31
159IDL 1274 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1535-02-04
160IDL 1334 Hieronim ŁASKI do Ioannes DANTISCUS, Hohenstein (Olsztynek), 1535-07-18
161IDL 1356 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1535-09-16
162IDL 1365 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-10-15
163IDL 1385 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER] & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE), Löbau (Lubawa), 1535-12-23
164IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
165IDL 1541 Ioannes DANTISCUS do [Johann von WERDEN], Löbau (Lubawa), 1536-09-16
166IDL 1542 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-09-19
167IDL 1544 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Skierniewice, 1536-09-22
168IDL 1696 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Kremnitz (Körmöcbánya), 1537-09-02
169IDL 1786 Ioannes DANTISCUS do Karl KOCZER, Löbau (Lubawa), 1537-11-16
170IDL 1821 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-19
171IDL 1823 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1537-12-21
172IDL 1982 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Toledo, [1538]-11-11
173IDL 1997 Gonzalo PÉREZ do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1538-11-23
174IDL 2070 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-02-06
175IDL 2132 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-12
176IDL 2253 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-12-17
177IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
178IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
179IDL 2359 Jakob von BARTHEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1540-11-20
180IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
181IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
182IDL 2585 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1542-08-26
183IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03
184IDL 4155 [Ioannes DANTISCUS] do [Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 15[39]-08-01
185IDL 4566 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-03-22
186IDL 5250 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1540-10-12
187IDL 5420 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1536-09-16
188IDL 5476 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1540-09-25
189IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
190IDL   78 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Bruges], [1531, the second half of April or the beginning of May]
191IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
192IDL  606 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-31
193IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
194IDL 1274 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1535-02-04
195IDL 1365 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-10-15
196IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
197IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
198IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
199IDL 4566 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-03-22
200IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
201IDL   78 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, [Bruges], [1531, the second half of April or the beginning of May]
202IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
203IDL  606 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-03-31
204IDL  615 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1531-04-16
205IDL 1365 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-10-15
206IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
207IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
208IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
209IDL 4566 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-03-22
210IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
211IDL 4155 [Ioannes DANTISCUS] do [Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 15[39]-08-01
212IDL  995 EHINGER, Ulrich? do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1533-08-17
213IDL 1222 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-08-07
214IDL 1227 Ulrich EHINGER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1534-10-14
215IDL 4155 [Ioannes DANTISCUS] do [Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 15[39]-08-01
216IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
217IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
218IDL  859 Cornelis DE SCHEPPER & Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1532-11-30
219IDL  995 EHINGER, Ulrich? do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1533-08-17
220IDL 1015 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-10-08
221IDL 1272 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-31
222IDL 1274 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1535-02-04
223IDL 1334 Hieronim ŁASKI do Ioannes DANTISCUS, Hohenstein (Olsztynek), 1535-07-18
224IDL 1385 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER] & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE), Löbau (Lubawa), 1535-12-23
225IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
226IDL 1542 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-09-19
227IDL 1696 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Kremnitz (Körmöcbánya), 1537-09-02
228IDL 2132 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-12
229IDL 2253 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-12-17
230IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
231IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
232IDL 2359 Jakob von BARTHEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1540-11-20
233IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
234IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
235IDL 4155 [Ioannes DANTISCUS] do [Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 15[39]-08-01
236IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
237IDL  445 Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, [1535]-03-22
238IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
239IDL  859 Cornelis DE SCHEPPER & Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Innsbruck, 1532-11-30
240IDL  995 EHINGER, Ulrich? do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1533-08-17
241IDL 1015 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-10-08
242IDL 1272 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-31
243IDL 1274 Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1535-02-04
244IDL 1334 Hieronim ŁASKI do Ioannes DANTISCUS, Hohenstein (Olsztynek), 1535-07-18
245IDL 1385 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER] & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE), Löbau (Lubawa), 1535-12-23
246IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
247IDL 1542 [Ioannes DANTISCUS] do [Mauritius FERBER], Löbau (Lubawa), 1536-09-19
248IDL 1696 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Kremnitz (Körmöcbánya), 1537-09-02
249IDL 2132 Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-12
250IDL 2253 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-12-17
251IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark Warmiński), 1541-01-10
252IDL 2334 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1540-08-18
253IDL 2359 Jakob von BARTHEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1540-11-20
254IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
255IDL 2531 Cornelis DE SCHEPPER & Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1542-01-30
256IDL 4155 [Ioannes DANTISCUS] do [Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC)], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 15[39]-08-01
257IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02