Liczba odwiedzin: 5888
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #82
Johan WEZE

Johan Weze (*1490 – †1548), secretary of King Christian II of Denmark; in 1522 nominated Archbishop of Lund; in 1527 was banished from Denmark as Christian II's secretary, and joined the service of Emperor Charles V as his diplomat, 1537-1548 Bishop of Constance

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Johan WEZE

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 29

zachowanych: 21 + zaginionych: 8

1IDL  287 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Toledo, 1526-05-09
            odebrano Granada, [1526]-06-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 8
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 1
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 1, k. 2v- 3r
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 1, k. 4r-6r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 4r-6v
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 52- 56
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 3v-4r
8kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 12-15
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 8
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 629

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 377

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 21, s. 24 (angielski regest)
2STARNAWSKI 1977 s. 192 (ekscerpt)
3Españoles part II, Nr 28, s. 182 (hiszpański przekład)
Die Sabbati praeterito circa horam prandii Tolletum ... 
2IDL  303 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1526-09-15
            odebrano Valladolid, [1527]-01-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 66, k. 138

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 390
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 401

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 22, s. 25 (angielski regest)
Quod ad Vestram Excellentiam, mi optime pater ... 
3IDL  460 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1530-01-10
            odebrano Bologna, [1530]-01-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 105-106
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 565

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 93

Publikacje:
1AT 12 Nr 14, s. 15-16 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 83, s. 50 (angielski regest; ekscerpt)
A latere litterarum fratris mei amantissimi, domini ... 
4IDL  643 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, 1531-06-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 60

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 348
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 43

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 138, s. 84-85 (angielski regest)
Die 13 huius accepi litteras a magnifico ... 
5IDL 1006 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-09-11
            odebrano [1533]-10-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 329-332
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 226, s. 643-646
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 80, s. 220-222
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 573
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 603

Publikacje:
1AT 15 Nr 454, s. 623-626 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 261, s. 184-185 (angielski regest; ekscerpt)
Ex litteris domini Ioannis Campensis, in castro ... 
6IDL 6375     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, Althausen (Starogród), 1533-10-14 List zaginiony
            odebrano Vienna?, 1533-11-14
List zaginiony, mentioned in IDL 1043
List zaginiony
7IDL 1043 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-11-15
            odebrano [1533]-12-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 122-123
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 761, Nr VI.11.126; VI.11.157
3kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 22
4kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 14, k. 13r-14r
5kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 13, k. 37v-41r
6kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 51v-56v
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 106-112
8kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 16r- 17v
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 272, s. 769-774
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 82

Publikacje:
1AT 15 Nr 548, s. 765-769 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 263, s. 186-187 (ekscerpt; angielski regest)
3Españoles part II, Nr 75, s. 246-248 (hiszpański przekład)
Hesterno die redditae mihi sunt litterae Paternitatis Tuae ... 
8IDL 1091 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Löbau (Lubawa), 1534-01-11
            odebrano [1534-01-29]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 9-10
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 131-132
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 115r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 50 (TN), Nr 5, s. 9-12
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 574

Publikacje:
1AT 16/1 Nr 33, s. 58-60 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 265, DE, 268, s. 192-193 (angielski regest; ekscerpt)
Litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae XV Novembris Viennae ... 
9IDL 1119 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-02-13
            odebrano [1534]-03-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 124

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 489
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 83

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 273, s. 195-196 (angielski regest)
Die XXVIIII Ianuarii redditae mihi sunt Vestrae ... 
10IDL 1128 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1534-03-13
            odebrano [1534]-04-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 127-128
2kopia, UUB, H. 155, k. 216r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 509
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 85

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 277, s. 200 (angielski regest)
Die XIII Februarii scripsi Reverendissimae Dominationi Vestrae ... 
11IDL 6954     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, 1534-08-04 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 1272: Dominationis Vestrae Reverendissimae litteras datas 4 augusti cum aliis quibusdam annexis accepi similiter
List zaginiony
12IDL 6953     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, Löbau (Lubawa), 1535-01-04 List zaginiony
            odebrano 1535-01-25
List zaginiony, mentioned in IDL 1272: Die XXV huius mensis redditae mihi fuerunt litterae D(ominatio)nis V(estrae) R(everendissimae) datae in castro suo Lubaviensi 4 ianuarii
List zaginiony
13IDL 1272 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-01-31
            odebrano [1535]-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 326-327

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 21

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 297, s. 232 (angielski regest)
2AT 17 Nr 61, s. 86-89 (in extenso; polski regest)
Die XXV-o huius mensis redditae mihi fuerunt ... 
14IDL 1365 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1535-10-15
            odebrano [1535]-12-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 4, k. 58 + f. [1] missed in numbering after f. 58

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 108
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 390

Publikacje:
1AT 17 Nr 528, s. 657 (polski regest)
Attulit ad me famulus Reverendissimae Dominationis Vestrae ... 
15IDL 6758     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, Löbau (Lubawa), 1535-12-16 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 5505: In itinere profectionis meae ad Hungariam in dominio spectabilis domini Alexii Thursonis redditae de mense Iunii proxime praeteriti mihi sunt Reverendissimae Dominationis Vestrae litterae, quae datae erant Lubaviae XVI Decembris. Quae licet tardius quam speraveram ad me pervenerint, fuerunt tamen mihi, ultra quam dici poterit, gratissimae.
List zaginiony
16IDL 5505 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Nagyvarad (Varadinum), 1536-08-02
            odebrano [1536]-09-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 68, k. 87-91 + f. [1] missed in numbering after 91

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 287

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 s. 285 (angielski regest)
2AT 18 Nr 294, s. 321-322 (polski regest)
In itinere profectionis meae ad Hungariam ... 
17IDL 1601 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Friedeck (Wąbrzeźno), 1537, shortly before March [16]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, place and date of sending in Dantiscus' own hand, BCz, 244, s. 197-198
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 204-205
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 152r-153r
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 12, s. 51-54
5ekscerpt język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 14r-v
6regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 590

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 412

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 344, s. 285 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 1/1 Nr 10, p. 163-167 (in extenso; angielski regest)
Cui quibus me verbis aut modis excusem, ... 
18IDL 6501     Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Prague, 1537-05-02 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1774
List zaginiony
19IDL 1696 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Kremnitz (Körmöcbánya), 1537-09-02
            odebrano [1537]-10-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BK, 230, s. 15-18
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 609

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 611

Publikacje:
1Starożytności s. 75 (ekscerpt język: polski przekład)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 362, s. 296-297 (angielski regest)
3Españoles part I, Nr 25, s. 93-94 (hiszpański przekład)
Multorum amicorum meorum cotidianis precibus fatigatus, nuper ... 
20IDL 1729 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Löbau (Lubawa), 1537-09-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 277-278
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 217-219
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 160v-162v
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 47, s. 357-361
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 50r-v
6regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 594

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 364, s. 298-299 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 1/1 Nr 47, p. 256-261 (in extenso; angielski regest)
Quod hucusque amicissimis Dominationis Vestrae litteris Pragae ... 
21IDL 1773 [Ioannes DANTISCUS] do [Johan WEZE], Löbau (Lubawa), 1537-11-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 295
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 232-233
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 169v-170r
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 69, s. 451-453
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 62

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 371, s. 300 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 1/1 Nr 69, p. 315-318 (in extenso; angielski regest)
Respondi nuper hinc XXVIII Septembris litteris Dominationis ... 
22IDL 4566 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-03-22
            odebrano [1538]-04-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 5, k. 144

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 400

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 380, s. 306 (angielski regest)
Litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae una cum annexis ... 
23IDL 7214     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, before 1539-02-06 List zaginiony

List zaginiony, reeconstructed on the basis of IDL 2070: Accepi litteras novissimas Reverendissimae Dominationis Vestrae amoris erga me et benevolentiae suae plenas, et sane quod de nostra conversatione Wratislaviae meminit, ego me eo nomine multo feliciorem existimo et spero, quod adhuc denuo coniungemur.
List zaginiony
24IDL 2070 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-02-06
            odebrano [1539]-03-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 155, k. 1-2
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 33
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 25, k. 20v-21r (fragments)
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 21, k. 70r-72r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 99r-102r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 175-180
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 28v - 29v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 56 (TN), Nr 11, s. 121-124
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1539, k. 4-5
10regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 4r-v
11regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 113

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 394, s. 311 (angielski regest)
2STARNAWSKI 1977 s. 192 (ekscerpt)
3Españoles part II, Nr 84, s. 262-263 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Vigesima octava elapsi mensis Ianuarii per equos ... 
25IDL 6535     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, 1539-04-11 List zaginiony
            odebrano Spain, 1539-04-12 — 1539-12-17
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2253
List zaginiony
26IDL 6536     Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE, 1539-04-21 List zaginiony
            odebrano 1539-04-22 — 1539-12-17
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2253
List zaginiony
27IDL 2253 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1539-12-17
            odebrano Schmolainen (Smolajny), 1540-03-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 155, k. 25-27
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 49
3kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 58, pominięty w numeracji
4regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1539, k. 58r-v
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 124

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 409, s. 323 (angielski regest)
2Españoles part I, Nr 41, s. 108-109 (hiszpański przekład)
Accepi in Hispaniis binas litteras Reverendissimae Dominationis ... 
28IDL 4903 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Bruges, 1540-07-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 705 (enclosure)
2ekscerpt język: niemiecki, translation from Latin, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320, k. 41r

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 705, s. 378 (niemiecki regest)
De rebus novis sic habeat inter caesaream ... 
29IDL 2585 Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1542-08-26
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-12-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 239-242

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 432
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 572

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 439, s. 354 (angielski regest)
Cum nuper Romam essem profectus ob quaedam ... 

Teksty związane z Johan WEZE