Liczba odwiedzin: 14356
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2386
Peter LICKOFETH

Peter LICKOFETH

Teksty ze wzmianką o Peter LICKOFETH

1IDL 3074 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, s.l., 1547-04-06
2IDL 3075 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), s.l., 1547-04-06
3IDL 3074 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, s.l., 1547-04-06
4IDL 3075 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), s.l., 1547-04-06
5IDL 3074 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, s.l., 1547-04-06
6IDL 3075 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), s.l., 1547-04-06