Liczba odwiedzin: 7008
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2271
Giles de BUSLEYDEN

Giles de BUSLEYDEN (Aegidius)

Teksty ze wzmianką o Giles de BUSLEYDEN

1IDL  756 Ioannes SECUNDUS do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1532]-02-21
2IDL  756 Ioannes SECUNDUS do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1532]-02-21
3IDL  756 Ioannes SECUNDUS do Ioannes DANTISCUS, Mechelen, [1532]-02-21