Liczba odwiedzin: 18272
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2190
Jerzy von BLUMENTHAL

Jerzy von Blumenthal (*1490 – †1550), 1524-1550 Bishop of Lubusz, 1525 - of Ratzenburg, in 1535 he took part in negotiations for the marriage between Joachim II von Brandenburg, and Jadwiga, daughter of the king of Poland Sigismund Jagiellon

Teksty ze wzmianką o Jerzy von BLUMENTHAL

1IDL 1387 Johann DOBNECK (COCHLAEUS, WENDELSTEIN) do Ioannes DANTISCUS, Meißen, 1535-12-30