Liczba odwiedzin: 4774
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1948
The Astures

The Astures, an ancient Hispano-Celtic tribe, inhabitants of the NW of the Iberian Peninsula

Teksty ze wzmianką o The Astures

1IDL  254 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Plymouth, 1525-07-06
2IDL  254 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Plymouth, 1525-07-06
3IDL  254 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Plymouth, 1525-07-06
4IDL  254 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Plymouth, 1525-07-06
5IDL  254 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Plymouth, 1525-07-06