Liczba odwiedzin: 4521
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #189
Iacobus Ludovicus DECIUS

Iacobus Ludovicus DECIUS (Jakob Ludwig Dietz, Jakub Ludwik Decjusz) (†after 1557)

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Iacobus Ludovicus DECIUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 18

zachowanych: 17 + zaginionych: 1

1IDL 4000 Ioannes DANTISCUS do [Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)?], Löbau (Lubawa), 1536-03-09
2IDL 6733     Ioannes DANTISCUS do Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ), 1536-03-10 — 1536-06-27 List zaginiony
3IDL 6048 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1536-06-28
4IDL 1515 Ioannes DANTISCUS do [Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)?], Löbau (Lubawa), 1536-07-22
5IDL 1135 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-07-07
6IDL 6069 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-07-12
7IDL 3163 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-07-14
8IDL 3088 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-07-18
9IDL 6074 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-08-06
10IDL 3987 Ioannes DANTISCUS do [Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)?], Löbau (Lubawa), 1537-08-06
11IDL 4490 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-08-08
12IDL 5521 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-08-28
13IDL 5522 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-09-06
14IDL 5531 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1537-10-09
15IDL 3785 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1538-04-12
16IDL 1943 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1538-10-18
17IDL 2013 Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1538-12-10
18IDL 4159 Ioannes DANTISCUS do [Iacobus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)?], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-13

Teksty ze wzmianką o Iacobus Ludovicus DECIUS

1IDL 3210 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-04-30
2IDL 1315 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Inowłódz, 1535-06-13?
3IDL 2723 Achatius TRENCK do Ioannes DANTISCUS, Allenstein (Olsztyn), 1544-05-10
4IDL 2440 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-06-16
5IDL 1145 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-04-13
6IDL 1762 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-03
7IDL  166 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Breslau (Vratislavia, Wrocław), 1522-11-24
8IDL 4767 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1539-02-13
9IDL 4573 Baltazar of Lublin do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-04-24
10IDL 1779 [Ioannes DANTISCUS] do [Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
11IDL  184 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1523-06-16
12IDL  185 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1523-07-27
13IDL 1787 Ioannes DANTISCUS do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
14IDL 1793 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-17
15IDL  166 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Breslau (Vratislavia, Wrocław), 1522-11-24
16IDL  184 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1523-06-16
17IDL  185 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1523-07-27
18IDL 1145 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-04-13
19IDL 1315 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Inowłódz, 1535-06-13?
20IDL 1762 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-03
21IDL 1779 [Ioannes DANTISCUS] do [Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
22IDL 1787 Ioannes DANTISCUS do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
23IDL 1793 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-17
24IDL 2440 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-06-16
25IDL 2723 Achatius TRENCK do Ioannes DANTISCUS, Allenstein (Olsztyn), 1544-05-10
26IDL 3210 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-04-30
27IDL 4573 Baltazar of Lublin do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-04-24
28IDL  166 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Breslau (Vratislavia, Wrocław), 1522-11-24
29IDL  184 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1523-06-16
30IDL  185 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1523-07-27
31IDL 1145 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1534-04-13
32IDL 1315 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Inowłódz, 1535-06-13?
33IDL 1762 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-03
34IDL 1779 [Ioannes DANTISCUS] do [Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
35IDL 1787 Ioannes DANTISCUS do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
36IDL 1793 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Löbau (Lubawa), 1537-11-17
37IDL 2440 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-06-16
38IDL 2723 Achatius TRENCK do Ioannes DANTISCUS, Allenstein (Olsztyn), 1544-05-10
39IDL 3210 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-04-30
40IDL 4573 Baltazar of Lublin do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-04-24
41IDL  185 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1523-07-27
42IDL 4573 Baltazar of Lublin do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-04-24
43IDL  185 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Venice, 1523-07-27
44IDL 4573 Baltazar of Lublin do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-04-24
45IDL 1787 Ioannes DANTISCUS do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
46IDL 2440 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-06-16
47IDL 2723 Achatius TRENCK do Ioannes DANTISCUS, Allenstein (Olsztyn), 1544-05-10
48IDL 1787 Ioannes DANTISCUS do [Georg HEGEL?], Löbau (Lubawa), 1537-11-16
49IDL 2440 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-06-16
50IDL 2723 Achatius TRENCK do Ioannes DANTISCUS, Allenstein (Olsztyn), 1544-05-10