Liczba odwiedzin: 723
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1610
Cola Maria di SOMMA

Cola Maria di Somma (*1488 – †ca. 1545), advisor to Emperor Charles V of Habsburg; 1528-02-28 castellan of Bari

Teksty ze wzmianką o Cola Maria di SOMMA

1IDL 3807 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg, s.l., [1528-10-09 —1528-11-18]
2IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
3IDL  844 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-10-23
4IDL  345 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Valladolid, 1527-05-21
5IDL  354 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1527-06-26
6IDL  568 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-29
7IDL  470 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
8IDL  386 Ioannes DANTISCUS do Scipione di SOMMA, Burgos, 1527-12-02
9IDL  389 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Burgos, 1528-01-10
10IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
11IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
12IDL  345 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Valladolid, 1527-05-21
13IDL  386 Ioannes DANTISCUS do Scipione di SOMMA, Burgos, 1527-12-02
14IDL  389 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Burgos, 1528-01-10
15IDL  470 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
16IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
17IDL  568 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-29
18IDL  844 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-10-23
19IDL 3807 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg, s.l., [1528-10-09 —1528-11-18]
20IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
21IDL  345 [Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza, Valladolid, 1527-05-21
22IDL  386 Ioannes DANTISCUS do Scipione di SOMMA, Burgos, 1527-12-02
23IDL  389 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Burgos, 1528-01-10
24IDL  470 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-03-07
25IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
26IDL  568 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-11-29
27IDL  844 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-10-23
28IDL 3807 Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg, s.l., [1528-10-09 —1528-11-18]
29IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
30IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
31IDL  389 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Burgos, 1528-01-10
32IDL  498 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1530-06-01
33IDL  332 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Valladolid, 1527-04-22
34IDL  389 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Burgos, 1528-01-10
1 IDT  233 Memorial of Ioannes Dantiscus submitted do the Emperor Charles V von Habsburg on behalf of the King Sigismund I Jagiellon and of the Queen Bona Sforza, with inserted replies from the Secretary of the Emperor, Alfonso de Valdés    [Regensburg]    [1532-04-16]