Liczba odwiedzin: 8143
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #888

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Friedeck (Wąbrzeźno), 1533-01-26


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 15, Nr 1779, k. 152-153
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 360r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 268, k. 250v-251r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 255v-256r
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 377-378
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 20, s. 49-51
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 221, s. 454

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 215

Publikacje:
1AT 15 Nr 36, s. 55-56 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu