Liczba odwiedzin: 9644
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #86

Venceslaus do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1536?]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, grecki (fragmenty), AAWO, AB, D. 67, k. 85
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8239 (TK 1), part 1, pominięty w numeracji, k. [1-2 missed in numbering after f. 34]

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 244
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu