Liczba odwiedzin: 4608
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #859

Cornelis DE SCHEPPER & Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS
Innsbruck, 1532-11-30


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, podpis własnoręczny, UUB, H. 154, k. 104-105
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 72

Publikacje:
1AT 14 Nr 528, s. 806-809 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 244, s. 162-163 (angielski regest; ekscerpt)
3CEID 2/2 (Letter No. 49) s. 220-225 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu