Liczba odwiedzin: 17201
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #721

Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1531-12-02
            odebrano Brussels, [1531]-12-02

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 60 + f. 60a missed in numbering after f. 60
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 251

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 15, s. 490-491 (in extenso; niemiecki regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 181, s. 117-118 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu