Liczba odwiedzin: 13998
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6953

Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE
Löbau (Lubawa), 1535-01-04
            odebrano 1535-01-25
List zaginiony, mentioned in IDL 1272: Die XXV huius mensis redditae mihi fuerunt litterae D(ominatio)nis V(estrae) R(everendissimae) datae in castro suo Lubaviensi 4 ianuarii
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu