Liczba odwiedzin: 20011
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6677

Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS
1547-11-29 — 1547-12-12

List zaginiony, mentioned in IDL 3287
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu