Liczba odwiedzin: 5807
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6536

Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE
1539-04-21
            odebrano 1539-04-22 — 1539-12-17
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2253
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu