Liczba odwiedzin: 17047
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6536

Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-21
            odebrano 1539-04-22 — 1539-12-17
List zaginiony, mentioned in IDL 2253: <i>Accepi in Hispaniis binas litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, alteras datas ad me XI, alteras vero XXI Aprilis. - - ut ad posteriores veniam, quae de Ioanna mentionem faciunt, ubi cupit a me intelligere, quisnam artifex et ad cuius instantiam depinxerit illius simulacrum, quod ad Dominationem Vestram Reverendissimam misi.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu