Liczba odwiedzin: 13889
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #630

Krzysztof SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-05-20
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-06-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 403, s. 643-646 + [1] missed in numbering after p. 644
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 104, s. 441-442
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 57, s. 171-172
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 511

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 334

Publikacje:
1AT 13 Nr 167, s. 167-168 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 128, s. 406 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu