Liczba odwiedzin: 14008
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6216

Paul III do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1546-02-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, ASV, Arm. XLI 35, k. 172r-175v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu