Liczba odwiedzin: 17283
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #615

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1531-04-16
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-04-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 142
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 386

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 320

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 4, s. 479-480 (in extenso; niemiecki regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 117, s. 71-72 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu