Liczba odwiedzin: 1831
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5696

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-05-03
            odebrano [1539]-05-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 172
2kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, MK, LL, 8, k. 66v-67r
3kopia język: łacina, XVI w., APG, 300, 53, 267, s. 45
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu